top of page

Come and work with us.

Varhaiskasvatuksen opettaja/Päiväkodin varajohtaja/ Kamu Early Education Oy, Helsinki

Pitäjänmäen Kamukoti on uusi, laadukas ja yhteisöllinen päiväkoti englannin kielisuihkulla. Toimintamme ja arvomme pohjautuvat vahvuuspedagogiseen näkökulmaan ja tulevaisuuden taitojen harjoitteluun. Lisäksi lähdemme kehittämään laajempaa ympäristökasvatusohjelmaa päiväkodille. Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatuspaikan 45 lapselle (1-5 vuotiaat), tällä hetkellä on 30, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena toimivat kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, 4 lastenhoitajaa ja yksi päiväkotiapulainen, ja päiväkodin johtaja. Hyvällä resursoinnilla varmistamme, että meillä on aina aikaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Meille Kamussa henkilöstön hyvinvointi on laadukkaan toiminnan edellytys.

 

Etsimme kamuyhteisöömme varhaiskasvatuksen opettajaa, jolla on vahva pedagoginen osaaminen, vahvuuspedagogiikkaan pohjautuva työote sekä osaamista tai vähintään kiinnostusta ympäristökasvatukseen. Opettajan työnkuvan lisäksi tulet toimimaan päiväkodin varajohtajana sekä pedagogisena esimiehenä. Opettajana suunnittelet ja kehität ryhmäsi pedagogiikkaa ja toimintaa yhdessä tiimisi kanssa. Varajohtajana ja pedagogisena esimiehenä ohjaat ja kehität päiväkodin kasvatuksellista toimintaa yhdessä päiväkodin johtajan, henkilökunnan sekä ympäristökasvatuksesta vastaavan erillisen asiantuntijan kanssa. Pääset mukaan Kamun toimintakulttuurin kehittämiseen ja odotamme, että pidät opettamisen perustana hyvää vuorovaikutusta sekä, lapsen osallisuuden näkökulma tulee näkyä opetustyössäsi. Saat toimia tiiminvetäjänä ja mahdollisuuden kehittyä omilla vahvuusalueillasi. 

 

Odotamme tulevalta yhteisön jäseneltämme:

 

 

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuksen opettaja (Varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus)

- Hyvää englanninkielen taitoa

- Kamun arvomaailman jakamista

- Oma-aloitteisuutta ja rohkeutta toimia tiiminvetäjänä

- Hyvät kirjalliset taidot, pedagogista dokumentointia silmällä pitäen 

- Ympäristökasvatuksellista osaamista tai kiinnostusta

 

Tarjoamme Kamun työntekijöille innostuneen ja ideoille avoimen työilmapiirin, jossa jokainen saa toteuttaa luovuuttaan. Korostamme työyhteisössämme joustavuutta, avointa vuorovaikutusta sekä yhteistyötä. Meille tärkeitä arvoja ovat avarakatseisuus, yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen. Meillä kannustetaan kehittymiseen ja kehittämiseen, uusien asioiden löytämiseen, oppimiseen ja kokeiluun. Varmistamme, että toiminnan suunnittelulle on riittävästi aikaa ja rauhaa. Meillä kamussa saat koulutusta vahvuuspedagogiseen työtapaan, ympäristökasvatukseen sekä muuhun sinua kiinnostaviin teemoihin. Saat myös pedagogista tukea opettajuutesi kehittämiseen työyhteisöltä ja johtajalta. 

LISÄTIETOJA

Marianne Aalto

marianne@kamueducation.fi

(Lue meistä lisää www.kamueducation.fi)

 

Kamu-päiväkodin omistaja, Jin Muranen, on ympäristökasvattaja, joka on perustanut the Nature and Environmental Education Institute of Finland (neeif.fi), joka kouluttaa kansainvälisesti luonto- ja ympäristökasvattajia.

bottom of page